KİLO VERME METABOLİZMASINI DURDURAN 5 NEDEN   SÜREKLİ ŞOK DİYETLERİ UYGULAMAYA ÇALIŞMAK   Kalori ve besin ögesi açısından yetersiz olan..